MAT
FOTO

Sommeren 2019 Buckethaus ble leid inn for å bygge opp en bildebank for nye Rosendal Teater. Her tok vi blant annet matbilder for Rosendal Kafe. Vi hentet mye inspirasjon fra den visuelle identiteten og profilen som Skogen utviklet.

KUNDE:
Rosendal Teater


FOTO:

Leikny Skjærseth
& Geir Mogen


STYLING

Stella Snella