FOTO,

VIDEO &

STYLING

På oppdrag fra Bennett Reklamebyrå ble vi leid inn for å produsere en reklamefilm og en fotokampanje for Dronning Maud Minnes Høyskole. Her leverte vi også tjenester innen styling, casting og produksjon.

BYRÅ

Bennett

FOTO

Ole Ekker

VIDEO

Terje Trobe

STYLING & PRODUKSJON

Hege Biermann